Partner Nationale Bijenstrategie

Wij zijn partner van de Nationale Bijenstrategie! We hebben deze op 19 september 2019 ondertekend. Dit houdt in dat wij ons best gaan doen om bijen aan te trekken. Dit doen we bijvoorbeeld door onze braakliggende percelen in te zaaien met bloemenmengsels, zodat daar bijen en andere nuttige insecten op afkomen. Samen kunnen we zorgen voor meer biodiversiteit!