Permacultuur

Permacultuur (Engels: Permaculture) is een samentrekking van "Permanent agriculture", hetgeen zoveel betekent als "duurzame landbouw". Het is een ontwerpsysteem wat niet alleen betrekking heeft op duurzame landbouw, maar wat men op alle aspecten van het menselijk leven kan toepassen. Centraal staat het samenwerken met de natuur, en het gebruiken van de natuur als voorbeeld en inspiratie om duurzame systemen te ontwerpen. Permacultuur is gebaseerd op de volgende 10 principes:

Juiste plaatsing van de elementen in een ontwerp
Elk element vervult meerdere functies
Elke belangrijke functie wordt gedragen door meerdere elementen
Efficiënte energieplanning
Nadruk op biologische/duurzame bronnen
Energierecycling (op de plek zelf)
Intensief systeem (planten in lagen boven elkaar. Meer dan één oogst per jaar)
Versnellen van opvolging en evolutie
Diversiteit
Gebruik maken van randen en overgangen

Het woord 'permacultuur' is een samentrekking van 'permanente cultuur'. Permacultuur is een cultuur met een lange-termijn-visie die levenskwaliteit wil creëren voor de mensen die nu op Aarde leven en hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen,...