Planet Proof

Onze boomkwekerijproducten zijn Planet Proof gecertificeerd. En dubbel duurzaam!

DUURZAMER GETEELD
Onze bomen en planten zijn niet alleen duurzamer geteeld, dit levert ook nog eens gezonde en weerbare bomen en planten op. Dat is dubbel duurzaam! Wij zijn voorlopers op het gebied van duurzamere teelt. Onze bedrijfsvoering volgens de bovenwettelijke Planet Proof eisen draagt bij aan een betere leefomgeving. Dat doen wij door:

Het inzetten van biologische middelen en mechanische onkruidbestrijding en beperken van chemische gewasbescherming.
Het efficiënt gebruiken van meststoffen.
Het voorkomen van de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater.
Het beschermen van natuur en landschap door: bloeiende kruiden- of bloemenranden.
Het plaatsen van nestgelegenheden voor vogels, bijen en andere nuttige insecten.
Het besparen op ons watergebruik.
Energiebesparing en gebruik van groene energie(beperken van klimaatemissies).
Het scheiden van ons afval.

Daarnaast zorgen de Planet Proof eisen voor werkomstandigheden voor een veilige, schone en prettige werkomgeving op ons bedrijf.

DUURZAMER AANBOD
Wij leveren een groot sortiment duurzamere bomen en planten: vruchtbomen en heesters

DUURZAMER IN- EN VERKOPEN
Ons Planet Proof certificaat voor boomkwekerijproducten voldoet aan de overheidseisen voor duurzame inkoop van groenvoorzieningen. Voor de retail (zoals tuincentra) is Planet Proof de borging voor een duurzamer assortiment.

BETROUWBAAR
Planet Proof is betrouwbaar. De controle en certificatie wordt uitgevoerd volgens Europees vastgestelde normen (ISO/IEC 17065:2012) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. Wij worden twee maal per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Toetsing op het gebruik van toegestane gewasbeschermingsmiddelen gebeurt aan de hand van registraties, aankoopnota's en controle op residu van middelen door ISO17025 geaccrediteerde laboratoria. Neem een kijkje op de website van https://www.planetproof.nl/ In de boomkwekerij wordt gewerkt volgens de principes van Planet Proof. Daarmee onderscheiden wij ons op het gebied van milieueffecten en transparantie. De grootste winst wordt behaald met de inzet van ‘natuurlijke vijanden’ in de boomkwekerij, waarmee we een biologisch evenwicht creëren.

Enkele milieuvriendelijke maatregelen:

Nestkasten voor torenvalken tegen de muizen.
Met bloempotjes en zakjes met stro een goede verblijfsplaats voor de oorwurm, voor het tegengaan van bladluis.
Uitzetten van roofmijt om roestmijt en spint te bestrijden.
Met ‘feromoonverwarring’ zorgt een lokstof ervoor dat de mannetjes van de fruitmot geen vrouwtjes kunnen vinden voor de        bevruchting
Daardoor worden veel minder vruchten aangetast door de fruitmot.
Beperkte en selectieve inzet spuitmiddelen.
Schadelijke insecten worden gedood.
Maar de nuttige insecten (bijvoorbeeld: gaasvlieg, lieveheersbeestje, oorworm, roofmijt en sluipwesp) blijven leven.
Gebruik van mest van eigen beesten, kunstmest wordt alleen ingezet in uiterste nood.
Een bodem-, water- en energieplan.
Informeren van consumenten.
Ook al heeft Planet Proof betrekking op de boomkwekerij, er wordt ook gekeken of de rest van het bedrijf milieuvriendelijk is        ingericht.
Op ons bedrijf zijn er o.a. rietkragen in de sloot, zwaluwnesten in de loods