Voedselbos

Wat is een voedselbos ? 

Een voordeel van het kweken van voedsel in een biodivers ecosysteem is dat de opbrengst hoger is dan in bijvoorbeeld een akker (of weiland, of moestuin) met één teeltlaag. Een van de sleutels tot succes en efficiëntie is het omlaagbrengen van de inputs (arbeid, spuitmiddelen, onkosten) door veerkracht in te bouwen. Dat kan door een ontwerp te maken waarin je meer met de natuur meewerkt in plaats van ertegenin. Hiervoor is wel ook kennis nodig van ecologische principes (hoe de natuur werkt). Daarvoor is het ontwerpsysteem permacultuur ontwikkeld.